Gestió fiscal

60,00 

Adquirir la capacitat de detectar les necessites de l’empresa envers als llocs de treball, a més de ser capaç de calcular les quotes liquidables de l’empresa.

 

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l’activitat econòmica de l’empresa i elaborar tota aquella documentació corresponent a les seves declaracions. Conèixer la necessitat d’observar rigor i precisió en l’acompliment d’un lloc de treball valorant la importància de l’empresa en el desenvolupament econòmic i social.

Temari

UD1. Introducció a la Llei General Tributària.

 • 1.1. Disposicions generals de l’Ordenament Tributari.
 • 1.2. Els procediments tributaris.

UD2. L’Impost de societats.

 • 2.1. Diferències permanents i temporals.
 • 2.2. Concepte de Base Imposable Negativa.
 • 2.3. Diferiment de la càrrega fiscal.
 • 2.4. Divergències entre Comptabilitat i Fiscalitat.

UD3. L’Impost sobre el Valor Afegit.

 • 3.1. Fet Imposable. Exempcions. Lloc de Realització.
 • 3.2. Base Imposable. Subjecte Passiu.
 • 3.3. Deduccions i devolucions.
 • 3.4. Tipus impositius.
 • 3.5. Gestió i liquidació de l’impost.

UD4. IRPF.

 • 4.1. Conceptes generals.
 • 4.2. Base imposable.
 • 4.3. Base liquidable.
 • 4.4. Quota tributària.
 • 4.5. Deute tributari.

UD5. Règim Fiscal per a Empreses de Reduïda Dimensió.

 • 5.1. Requisits.

Característiques

Accés a la plataforma online: 3 mesos des de l’activació de la llicència

Hores del curs: 90h

Titulació: Certificat d’aprofitament

Idioma natural: Castellà.

×

La formació a la mà del teu futur!

× Hola! En què podem ajudar-te?