Català online A1 Intensiu

55,00 

Curs preparatori de Català A1 amb exercicis enfocats a la pràctica

 

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Curs preparatori de Català A1. Coneixerem la llengua catalana a través de múltiples exercicis enfocats a la pràctica d’aquesta. Així, també ens serà d’utilitat per a endinsar-nos en la cultura de Catalunya, aprofitant l’aprenentatge de la seva llengua per a això. Els continguts del curs de Català A1. es basaran en l’aprenentatge de les situacions que vivim diàriament, les salutacions i les presentacions, com actuar en un restaurant, com buscar treball… tot això utilitzant el català.

Temari

UNITAT DIDÀCTICA 1. PRIMER CONTACTE
Aprendre a pronunciar
– L’alfabet
– Vocals
– Consonants
– Lletres compostes
Aprendre a escriure
– Accents
– Apòstrofe
– Dièresi
– Guió
Gramàtica
– Articles
– Preposicions
– Contraccions
Vocabulari
– Salutacions i acomiadades
– Pronoms personals
– Presentacions
– Agraïments, disculpes i expressions útils.
Exercicis
– Escolta aquesta cançó de l’abecedari en català per a aprendre la pronunciació i el nom de cada lletra.
– Col·loca l’article determinat que correspongui.
– Col·loca l’article indeterminat que correspongui.
– Completa amb l’article determinat o indeterminat que correspongui.
– Escriu quatre oracions que continguin alguna contracció.
– Corregeix els errors de les següents oracions:
– Escriu una petita presentació sobre tu mateix usant el vocabulari après.
– Col·loca els accents que creguis necessaris seguint les regles d’accentuació.
– Col·loca l’accent gràfic adequat a les paraules que el necessitin.
– Col·loca la dièresi on creguis necessari.
– Forma paraules noves a partir de la unió de dues diferents. Usa el guió quan creguis necessari.
UNITAT DIDÀCTICA 2. LA FAMÍLIA
Gramàtica
– Possessius
– Substantius: gènere.
– Substantius: número.
– Adjectius: gènere.
– Adjectius: número.
– Negació
Verbs: present d’indicatiu
– Verbs en -ar
– Verbs en -er, -re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Membres de la família
– Parts del cos
– Descriure a les persones
– Colors
– Números
Exercicis
– Completa amb els adjectius possessius.
– Forma el femení dels següents substantius.
– Forma el plural dels següents substantius.
– Escriu la forma femenina de cada adjectiu.
– Escriu la forma de l’adjectiu que correspongui.
– Escriu en plural les següents frases.
– Converteix les següents oracions en negatives.
– Conjuga els següents verbs en present d’indicatiu.
– Descriu a tres membres de la teva família amb el vocabulari que has après.
– Escriu els següents números en català.
– Completa amb la forma correcta del verb tenir en present d’indicatiu.
– Completa amb la forma correcta dels verbs entre parèntesis en present d’indicatiu.
– Escolta aquesta cançó d’un conegut grup català i emplena els buits que falten en la lletra.
– Col·loca els accents i les dièresis que creguis necessaris.
UNITAT DIDÀCTICA 3. EXPRESSIONS TEMPORALS I TRANSPORTS
Gramàtica
– Demostratius
– Conjuncions
– Pronoms interrogatius
– Adjectius i adverbis de quantitat
– Adjectius i pronoms indefinits
Verbs: pretèrit imperfecte
– Verbs en -ar
– Verbs en -er,-re
– Verbs a -anar
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Dies de la setmana
– Mesos de l’any
– Expressions temporals
– L’hora
– El clima i les estacionis
– Transports
Exercicis
– Completa amb un demostratiu.
– Completa amb el tipus de conjunció que s’indica.
– Completa amb el pronom interrogatiu corresponent.
– Completa amb les següents paraules: massa, cap de bestiar, gaire, força, prou, ningú, alguna.
– Conjuga els següents verbs en l’imperfecte.
– Completa amb la forma de l’imperfecte d’indicatiu dels verbs entre parèntesis.
– Quina hora és?
– Escriu sinònims per a les paraules destacades. Usa el diccionari si és necessari.
– Ara escriu antònims per a les paraules anteriors.
– Cerca un sinònim i un antònim per a cadascuna d’aquestes paraules
– Usa els prefixos a-, donis-, in-, anti-, im-, anar-, il-, per a formar l’antònim de les següents paraules.
– Escriu un petit text usant les expressions temporals que has après i la forma de present i d’imperfecte dels verbs.
– Escolta aquesta cançó i emplena els buits amb les paraules que falten.
UNITAT DIDÀCTICA 4. OCI I TEMPS LLIURE
Gramàtica
– Adverbis
– Perífrasis verbals
– Pronoms personals àtons
Verbs: pretèrit perfecte simple
– Verbs en -ar
– Verbs en -er,-re
– Verbs a -ir
– Verbs irregulars
Vocabulari
– Temps lliure
– Idiomes i països
– Viatges
– Esports
Exercicis
– Forma adverbis a partir d’aquests adjectius.
– Completa els buits amb aquests adverbis
– Completa cada buit amb una de les següents perífrasis verbals
– Transforma les frases en forma imperativa en frases amb perífrasi verbal d’obligació, usant les perífrasis que s’indiquen.
– Completa amb els pronoms en o hi. Recorda que el pronom en deure contreure’s a vegades.
– Completa amb un dels següents pronoms febles amb funció de Complement Directe
– Completa els buits amb un dels pronoms o una de les combinacions de pronoms febles següents
– Conjuga els següents verbs en pretèrit perfecte.
– Escriu un petit text sobre algun viatge que hagis fet usant el vocabulari que has après.
– Escolta aquesta cançó i emplena els buits amb les paraules que falten.

Característiques

Accés a la plataforma online: 3 mesos des de l’activació de la llicència

Hores del curs: 45h

Titulació: Certificat d’aprofitament

Idioma natural: català

×

La formació a la mà del teu futur!

× Hola! En què podem ajudar-te?