Auxiliar d’empleat/ada d’oficina

60,00 

Seràs capaç d’efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans.

 

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Una vegada finalitzat el curs l’alumne serà capaç d’efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans. En concret l’alumne serà capaç de: Organitzar la informació referent als processos de captació selecció comunicació interna formació desenvolupament i compensació i beneficis utilitzant les eines informàtiques proporcionades. Preparar la documentació els materials i altres elements necessaris en la selecció formació i desenvolupament dels recursos humans atenent criteris i normes de qualitat. Elaborar la documentació derivada del procés de contractació finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals. Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l’IRPF demostrant rigorositat i contemplant la normativa corresponent. Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes. Utilitzar aplicacions de gestió de recursos humans relacionades amb el control presencial la tramitació dels contractes del salari i de les cotitzacions així com amb el seguiment de la formació dels empleats.

Temari

UD1. Normativa Laboral i d’Organització de les Relacions Laborals en l’Empresa.

 • 1.1. Normes Laborals constitucionals.
 • 1.2. L’Estatut dels Treballadors.
 • 1.3. Llei General de la Seguretat Social.
 • 1.4. Convenis Col·lectius.

UD2. El Contracte de Treball.

 • 2.1. Requisits.
 • 2.2. Parts del contracte: Treballador. Empresari.
 • 2.3. Forma del contracte.
 • 2.4. Validesa.
 • 2.5. Durada.
 • 2.6. Modalitats de contractes.
 • 2.7. Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l’administració.
 • 2.8. Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics.
 • 2.9. Comunicació de les modalitats de contractació laboral.
 • 2.10. La jornada de treball.
 • 2.11. Modificació del contracte.
 • 2.12. Suspensió contractual del contracte.
 • 2.13. Extinció del contracte.
 • 2.14. L’acomiadament objectiu.
 • 2.15. L’acomiadament col·lectiu.
 • 2.16. L’acomiadament disciplinari.
 • 2.17. La quitança.

UD3. Retribució Salarial i Actuació davant la Seguretat Social.

 • 3.1. Estructura salarial.
 • 3.2. Estructura del rebut de salari.
 • 3.3. El salari mínim interprofessional.
 • 3.4. Pagament del salari: temps lloc i forma.
 • 3.5. Garanties salarials.
 • 3.6. Règims de la Seguretat Social.
 • 3.7. Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social.
 • 3.8. Afiliació. Altes. Baixes.
 • 3.9. Obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
 • 3.10. Període de formalització liquidació i pagament.
 • 3.11. Responsabilitat de l’empresari davant la Seguretat Social.
 • 3.12. Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització.
 • 3.13. Infraccions.
 • 3.14. Sancions.
 • 3.15. Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics.
 • 3.16. Actualització de taules barems i referències de dades dels treballadors.
 • 3.17. Creació de fitxers per a remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres.

UD4. Gestió de Recursos Humans.

 • 4.1. Selecció de Personal.
 • 4.2. Formació de Recursos Humans.
 • 4.3. Control de Personal.
 • 4.4. Aplicacions informàtiques per a la gestió de Recursos Humans.
 • 4.5. Fonaments i principis bàsics d’un model de qualitat total.
 • 4.6. Normes de protecció de dades.
 • 4.7. Prevenció de riscos laborals.
 • 4.8. Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l’àmbit laboral.

Característiques

Accés a la plataforma online: 3 mesos des de l’activació de la llicència

Hores del curs: 90h

Titulació: Certificat d’aprofitament

Idioma natural: Castellà.

 

×

La formació a la mà del teu futur!

× Hola! En què podem ajudar-te?